Välkommen till abortmottagningen

Är du gravid och önskar att avbryta din graviditet kontakta oss på abortmottagningen.

På Ultragyn hjälper vi dig som är abortsökande. 

Vi erjuder medicinsk abort fram till graviditetsvecka 9+0 dagar räknat från sista mens första dag.
Kirurgisk abort finns att tillgå från graviditetsvecka 7+0 dagar till 12+0 dagar.
Det finns också möjlighet att få preventivmedelsrådgivning och kuratorssamtal för de som vänder sig till oss. 

Vad kostar det?               

Första besöket till Barnmorska

100:-

Första besöket till Doktor

350:-

Avgift för patient som är inneliggande över dagen  200:-
Avgift för kirurgisk abort på op-dagen   350:-
Kuratorsbesök  0:-
Preventivmedelsrådgivning  0:-
Rutinmässigt återbesök till Barnmorska   0:-
Icke EU-medborgare 5105:-
EU-medborgare med EU-kort E111  350:-

 

Har du frikort gäller detta.                                                                                

Updated 22 augusti, 2018