Återbesök efter abort

Det är viktigt att konstatera att graviditeten är avslutad - det sker genom graviditetstest eller genom ultraljud och planeras individuellt efter behov.
Graviditetshormoner finns kvar i liten mängd i kroppen efter avslutad graviditet och ett vanligt graviditetstest kan därför ge positivt utslag flera veckor efter aborten.
Däremot ska fysiska symtom på graviditet som ömma bröst och illamående helt ha försvunnit en vecka efter aborten.

Updated 22 augusti, 2018