Första besöket

Vid första besöket görs ett vaginalt ultraljud för att fastställa hur långt gången graviditeten är. Du informeras om olika abortmetoder, erbjuds samtalsstöd och preventivmedelsrådgivning. Vid detta besök planeras även den fortsatta handläggningen. Om vi pga medicinska skäl inte kan hjälpa dig på vår klinik skickas remiss till sjukhus.

Updated 22 augusti, 2018