Cellprovtagning

Till oss kan du komma för cellprovtagning efter kallelse

Alla kvinnor i Stockholms län kallas till cellprovtagning

I Sverige erbjuds kvinnor regelbundna cellprovskontroller för att upptäcka cellförändringar på livmodertappen/livmoderhalsen, innan de har utvecklats till cancer.

Regionalt cancercentrum screeningverksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset kallar alla kvinnor i länet till gynekologisk cellprovtagning.

Du får svar inom 4-6 veckor – detta gäller alla oavsett om provet är normalt eller kräver vidare åtgärder.

För mer information om gynekologisk cellprovtagning se 1177.

Updated 22 augusti, 2018