Vår ägare

UltraGyn Stockholm AB är ett helägt dotterbolag inom Praktikertjänst AB.

Praktikertjänst AB är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. De 1 900 aktieägarna arbetar själva som verksamhetsansvariga på mottagningar över hela landet.

Aktieägarna är tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, läkare, sjukgymnaster/fysioterapeuter, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter, socionomer, kiropraktorer och dietister. Inom koncernen finns ett femtontal mindre och medelstora dotterbolag.

Praktikertjänsts affärsidé

  • Vi ger patienten bästa omhändertagande genom att i samverkan driva och utveckla en småskalig och nära tandvård och hälso- och sjukvård.
  • Yrkesskicklighet, erfarenhet och en god entreprenörsanda gör att patienten, medarbetaren och kunden känner förtroende och trygghet.
  • Aktieägarna arbetar själva med vård i företaget.

www.praktikertjanst.se

 


Updated 22 augusti, 2018