Företagsfakta

UltraGyn startade ursprungligen 1991 och är ett dotterbolag i Praktikertjänstkoncernen. Verksamheten har successivt växt och utvecklats till att bli ett av Stockholms ledande företag inom området specialiserad vård för kvinnor i livets alla skeden. Vi finns i Läkarhuset Odenplan, Sophiahemmet och i Moodgallerian och har drygt 100 medarbetare som arbetar med gynekologisk öppenvård, öppen- och slutenvårdskirurgi, gynekologiska- och obstetriska ultraljud, medicinska och kirurgiska aborter samt barnmorskemottagning.

UltraGyn arbetar under landstingets vårdval men har också direktavtal med andra vårdgivare och försäkringsbolag. Vi är den största privata vårdgivaren inom gynekologi inom Stockholms Läns Landsting och vi värnar om vårt goda renommé bland uppdragsgivare och patienter.

Verksamhet är från och med december 2016 samlad under ett bolagsnamn UltraGyn Stockholm AB.

VD för Ultragyn är Inger Mossberg.

Updated 13 december, 2018