Vi ser fram mot att fortsätta utvecklingen av svensk kvinnovård

4 februari 1991 startades Ultragyn med en vision om att utveckla svensk kvinnovård. Idag är Ultragyn den största privata vårdenheten inom gynekologi i Stockholms läns landsting och finns representerade i Läkarhuset Odenplan, på Sophiahemmet, MOOD Gallerian och på Danderyds sjukhus.

—Vi vill rikta ett stort tack till alla våra patienter som genom åren gett oss ett gott betyg och bidragit till vår utveckling. Ni har möjliggjort för oss att vara en vårdaktör som kunnat bidra till att utveckla svensk kvinnovård i Stockholm under 25 år, säger Eva Ribbenhall, vd.

Ultragyn erbjuder idag alla tjänster inom gynekologi med undantag från IVF och malignitetskirurgi. Vi tar emot cirka 74 500 besök och utför drygt 2800 operationer. Nu ser vi fram mot nya spännande 25 år där vi ska arbeta för att utveckla företaget i takt med omvärldens förändringar och för att ni, våra patienter, ska fortsätta ge oss ert förtroende att bidra till en god vård för kvinnor i Stockholm.

Med vänliga hälsningar

Eva Ribbenhall, VD Ultragyn, samt alla medarbetare

Tillbaka till Nyhetsrum