Patientavgifter

Ultragyn ingår i vårdval Stockholm. Det innebär att patientavgiften är densamma som inom den landstingsdrivna vården, för närvarande 350 kronor. Frikort gäller och vi accepterar de vanligaste kreditkorten.

Avbokning

Uteblir du från ett bokat besök, eller avbokar senare än 24 timmar i förväg, debiteras du 350 kronor, i enlighet med Stockholms läns landstings riktlinjer.

Avgiftsfria besök

Vårdavtalet med Stockholms Läns Landsting innebär att mödrahälsovård, ultraljud under graviditet på remiss, preventivmedelsrådgivning och cellprovskontroll efter kallelse är avgiftsfria för kvinnor som är folkbokförda i Stockholm.

Om du inte kan komma till ett planerat besök måste du berätta det senast 24 timmar före den bokade tiden. Annars får du betala en avgift på 200 kr för uteblivet besök (att du inte kom på ditt besök). Du betalar en avgift för uteblivet besök även om besöket hade varit avgiftsfritt.
Detta gäller besök under graviditet och kontroll efter graviditet.

Om du inte har kallelse till gynekologisk rutinkontroll eller cellprovstagning:

Gynekologiska rutinkontroller eller cellprovstagning hos symtomfria kvinnor utförs inte inom den subventionerade vården. Patienter som önskar ett sådant besök får stå för hela kostnaden själv. Kontakta oss för aktuellt pris.

Information till dig som inte är folkbokförd i Stockholm:

Patientlagen som infördes 2015 innebär att man som folkbokförd i Sverige har rätt att söka öppenvård i vilket landsting man önskar, men respektive landstings eventuella remissregler gäller.

För Stockholm gäller:

  • att remiss krävs för ultraljud vid graviditet, vanligen från den mödravård man är inskriven på.
  • för ett vanligt gynekologiskt besök behöver du ingen remiss .
  • för slutenvård, operationer eller andra kostsamma åtgärder kan speciella regler gälla, kontakta oss för mer information.
  • vårdgarantin gäller inte om du söker dig utanför ditt eget landsting.

Updated 22 augusti, 2018