Kontaktpersoner

Inger Mossberg,  verkställande direktör

Kajsa Laestander, affärscontroller

Åsa Edberg, verksamhetschef barnmorskemottagning, gyn- och abortmottagningen vid Odenplans Läkarhus

Ingrid Sandberg, vårdenhetschef gyn- och abortmottagningen vid Odenplan Läkarhus

Maria Kloow, verksamhetschef ultraljudsmottagningarna på Odenplans Läkarhus, Kungsholmen och Ultragyn Sophiahemmet

Daniel Magnusson, verksamhetschef gynmottagningen och operationsverksamheten Ultragyn Sophiahemmet

Victoria Pousette, vårdenhetschef  gynmottagningen och operationsverksamheten Ultragyn Sophiahemmet

Updated 22 augusti, 2018