Välkommen till gynekologisk kirurgi

På Ultragyn Sophiahemmet genomför vi operationer inom godartad gynekologisk kirurgi, vi utför inte operationer där det finns misstanke om cancer.

Hos oss använder vi skonsamma kirurgiska metoder som ger mindre smärta efter operationen och som har korta återhämtningstider till full arbetsförmåga. Vi är angelägna om att du ska kunna återgå till ditt dagliga liv så snart som möjligt efter operationen och att dina ärr ska vara estetiskt tilltalande.

Laparoskopi (titthålsoperation i bukhålan)
I de flesta fall kan vi utföra titthålsoperationer vid cystor och myom (muskelknutor), vilket är en fördel jämfört med öppen bukkirurgi.

Hysterektomier
Hysterektomi (borttagande av livmodern) utförs både med titthålskirurgi, via slidan, eller med öppen bukkirurgi beroende bland annat på livmoderns storlek. Vilken metod som används beror på vad som är bäst för dig.

Hysteroskopi (titthålsoperation i livmodern)
För hantering av problem med blödning från underlivet och infertilitet utför vi hysteroskopiska operationer av alla slag.

Framfall
Vi utför all typ av framfallskirurgi, såväl vaginalt som med titthål via buken.

Urininkontinens och förlossningsskador
Vi är mycket rutinerade inom urininkontinenskirurgi och  erbjuder reparation av förlossningsskador. 

Konisering (behandling av cellförändringar på livmodertappen)

Operationen görs med laser eller slynga. 

Updated 22 augusti, 2018