Olika ultraljud och undersökningar

Vi utför olika typer av ultraljud och undersökningar under graviditeten: Kub, rutinmässigt ultraljud, ultraljud tidigt i graviditeten, utvidgat/riktat ultraljud, viktskattning och blodflödesmätning.

Ultraljud i tidig graviditet

Man kan i tidig graviditet bedöma om fostret lever och genom att mäta fostret uppskatta graviditetslängden.
Man kan även göra en bedömning av sannolikheten för kromosomavvikelse hos fostret en s.k. KUB.

Rutinmässigt ultraljud

Alla gravida i Sverige erbjuds en ultraljudsundersökning mellan graviditetsvecka 18 och 20. Undersökningen är frivillig och har flera syften:

  • att beräkna förväntad dag för förlossning. Detta är viktigt att veta senare i graviditeten om man noterar att barnet växer dåligt, förlossningen startar för tidigt eller inte kommer igång som man förväntat sig.
  • att kontrollera moderkakans läge
  • att hitta tvillingar och trillingar
  • att granska fostrets anatomi för att diagnosticera eventuella missbildningar. 

Utvidgat/riktat ultraljud

Kvinnor med högre risk för någon typ av skada hos fostret kan erbjudas en särskilt noggrann undersökning. Orsaken till den högre risken kan vara ett tidigare fött barn med missbildning, känd ärftlig sjukdom eller viss medicinering. Riktat ultraljud kan göras när som helst under graviditeten men oftast efter vecka 15.

Riktat ultraljud betyder att man fokuserar på ett visst organ hos fostret.

Viktskattning

Fostrets vikt kan skattas med hjälp av måtten på olika kroppsdelar. Denna undersökning görs vid misstanke om avvikande fostertillväxt under graviditetens andra hälft.

Blodflödesmätning

Blodförsörjningen till fostret via navelsträngen kan bedömas med dopplerteknik som registrerar blodets hastighet. Motsvarande undersökning av blodflödet i fostrets hjärna samt i mammans livmodersartärer ger sammantaget en bild av fostrets tillgång på näring och syre. Dessa flödesmätningar kan bli aktuella om fostrets tillväxt inte följer normala värden.

Updated 22 augusti, 2018